MITSUI-SOKO LOGISTICS>Corporate Information>Office/Contact Information

Office/Contact Information

Kanto

Headquarters

Address TEL/FAX
19-21 Nihonbashi-hakozaki-cho, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0015,   Japan MAP +81-3-6400-8057
+81-3-6778-2970

International Logistics Office

Address TEL/FAX
19-21 Nihonbashi-hakozaki-cho, Chuo-Ku, Tokyo, 103-0015,   Japan MAP +81-3-6400-8319
+81-3-6778-2970

Kanto Office

Address TEL/FAX
275,Higashi-Bessho-cho,Ota-shi,Gunma,373-0815,  Japan MAP +81-276-63-3311
+81-276-63-4735

Nitta Office

Address TEL/FAX
150-2 Nittakane-cho,Ota-shi,Gunma,370-0352,Japan MAP +81-276-20-9500
+81-276-20-9502

Tohoku Office

Address TEL/FAX
3-4-41 Iinozaka,Natori-shi,Miyagi,981-1225,Japan MAP +81-22-384-2332
+81-22-384-2338

Ichikawa Office Ⅰ

Address TEL/FAX
Goodman Ichikawa 4F 21-2,Futamatashimmachi, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0002, Japan MAP +81-47-328-2526
+81-47-328-2527

Ichikawa Office Ⅱ

Address TEL/FAX
Goodman Ichikawa 3F 21-2,Futamatashimmachi, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0002, Japan MAP +81-47-328-2521
+81-47-328-2523

Narashino Office

Address TEL/FAX
3-6-3 Akanehama,Narashino-shi,Chiba,275-0024,Japan MAP +81-47-452-9230
+81-47-452-9231

Zama Office

Address TEL/FAX
Prologis Park ZamaⅠ, 2-10-7 Hirono-dai,Zama-shi, Kanagawa,252-0012,Japan MAP +81-46-298-3301
+81-46-298-3304

Sagamihara Office

Address TEL/FAX
LogiportHashimoto 5F, 4-7Oyamacho,Midori-ku,Sagamihara-shi,Kanagawa,252-0146, Japan MAP +81-42-770-0696
+81-42-770-0697

Toda Office

Address TEL/FAX
3-16-3 Niizo-Minami,Toda-shi,Saitama,335-0026,Japan MAP +81-48-442-5932
+81-48-442-5945

Iwatsuki Office

Address TEL/FAX
820-1 Mashio,Kasukabe-shi,Saitama,344-0042,Japan MAP +81-48-753-1881
+81-48-753-1883

Chubu

Nagoya Office

Address TEL/FAX
5-64 Shimo-oguchi,Ohguchi-cho,Niwa-gun,Aichi,480-0144, Japan MAP +81-587-94-0541
+81-587-95-9455

Gifu Office

Address TEL/FAX
180,Omori,Anpachi-cho,Anpachi-gun, Gifu,503-0116,Japan MAP +81-584-64-2091
+81-584-64-4548

Hokuriku Office

Address TEL/FAX
61-2 Ao-machi Nishi,Nomi-shi,Ishikawa,923-1101, Japan MAP +81-761-69-0030
+81-761-69-0040

Kansai

Osaka Office

Address TEL/FAX
3-3-1 Minaminakaburi,Hirakata-shi,Osaka,573-0094, Japan MAP +81-72-831-3434
+81-72-831-6383

Minami Osaka Office

Address TEL/FAX
GLP OsakaⅡ 2-8-76 Shibatani,Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka, 559-0021, Japan MAP +81-6-4702-8161
+81-6-4702-8166

Daito Office

Address TEL/FAX
No.206 1-1 Sanyou-cho,Daito-shi,Osaka,574-0035, Japan MAP +81-72-872-2001
+81-72-870-4487

Settsu Office

Address TEL/FAX
3-5-31 Torikainaka, Settsu-shi,Osaka,566-0064, Japan MAP +81-72-653-2293
+81-72-653-2292

Chugoku・Shikoku・Kyushu・Okinawa

Hiroshima Office

Address TEL/FAX
1-27 Shiwaryutu,Higashi Hiroshima-shi,Hiroshima,739-0263, Japan MAP +81-82-420-5361
+81-82-433-6031

Shikoku Office

Address TEL/FAX
2-615-9 Syouwa-cyo,Sakaide-shi,Kagawa,762-0004, Japan MAP +81-877-59-1900
+81-877-59-1612

Tottori Office

Address TEL/FAX
3-201 Minami-yoshikata,Tottori-shi,Tottori,680-0843, Japan MAP +81-857-22-5491
+81-857-22-3167

Fukuoka Office Ⅰ/ Fukuoka Office Ⅱ

Address TEL/FAX
2-4-18 Kashiihamafuto,Higashi-ku,Fukuoka-shi, Fukuoka,813-0018,Japan MAP +81-92-674-1134
+81-92-674-1136

Kumamoto Office

Address TEL/FAX
868-1 Kagamimachihode,Yatsushiro-shi, Kumamoto,869-4221,Japan MAP +81-965-52-5434
+81-965-52-1934

Okinawa Office

Address TEL/FAX
1300 Onaha,Nishihara-cho,Nakagami-gun, Okinawa,903-0103,Japan MAP +81-98-871-9122
+81-98-946-6027

Page Top